miércoles, 1 de abril de 2015

Chimenea para o comedor

Como o comedor do palacio tiña moito espazo e naquela época había moito fogar tiña que facerlle unha similar ás que xa tiña o meu palacete, cun pouco de maña aproveitei uns trozos de madeira e xa teño fogar no comedor

Como el comedor del palacio tenía mucho espacio y en aquella época había mucha chimenea tenía que hacerle una similar a las que ya tenía mi palacete, con un poco de maña /gracia aproveché unos trozos de madera y ya tengo chimenea el el comedor.


No hay comentarios: