miércoles, 1 de abril de 2015

Chimenea para o comedor

Como o comedor do palacio tiña moito espazo e naquela época había moito fogar tiña que facerlle unha similar ás que xa tiña o meu palacete, cun pouco de maña aproveitei uns trozos de madeira e xa teño fogar no comedor

Como el comedor del palacio tenía mucho espacio y en aquella época había mucha chimenea tenía que hacerle una similar a las que ya tenía mi palacete, con un poco de maña /gracia aproveché unos trozos de madera y ya tengo chimenea el el comedor.


Un baño sXVIII

No sXVIII aínda non había auga corrente nas casas nin nos palacios, pero onde vivian os nobles sí se idearon uns "tronos" para a intimidade sin ter que sair fora das estancias do palacio. Intentei  recrear un deses asientos para o meu palacete, así a Dama terá onde acudir en caso de "necesidade",  pintado en tonos pastel a xogo co dormitorio e pequenos trazos de cor, con tapa que se levanta para poder baleirar o penico, tamén aproveitei para decorar un biombo e completar a escena da zona de aseo.

En el sXVIII no había agua corriente en las casas ni en los palacios, pero donde vivian los nobles si se idearon unos "tronos/asientos" para la intimidad sin tener que salir fuera de las estancias del palacio. He intentado recrear uno de esos asientos con el orinal para mi palacete, así la Dama tendrá donde ir en caso de "necesidad", pintado en tonos pastel a juego con el dormitorio y pequeños trazos de color, con tapa que se levanta para poder vaciar el orinal, también aproveché para decorar un biombo y completar la escena de la zona de aseo.


PASO A PASO