lunes, 5 de agosto de 2013

AS MIÑAS BONECAS

Nesta etiqueta publicarei algunhas fotos da miña colección de bonecas, algunhas son pezas de colección e outras agasallos que gardo coma un tesouro.

En esta sección iré publicando algunas fotos de mi colección de muñecas, algunas son piezas de colección y otras regalos que guardo como un tesoro.Proxecto Palacio

Retomamos o proxecto esquecido do famoso Palacio de Bonecas, o timo desa editorial que non vou nomear para non facerlle publicidade. Aínda coa colección incompleta puxémonos máns á obra para preparar algo digno, comezamos montando a estructura e electrificando, non será o mesmo e ademáis esa é a intención, que non sexa o que nos vencían na foto, que sexa un proxecto con ideas propias. Comezamos...

Retomamos el proyecto olvidado del famoso Palacio de Muñecas, el timo de esa editorial que no voy a nombrar para no hacerle publicidad. Aunque con la colección incompleta nos pusimos manos a la obra para preparar algo digno, comenzamos montando la estructura y electrificarlo, no será el mismo y además esa es la intención, que no sea lo que nos vendían en la  foto, que sea un proyecto con ideas propias. Comenzamos...