miércoles, 12 de marzo de 2014

Tuneando mobeis

Para que preparar a estructura non se faga moi aburrido imos tunear alguns dos mobeis que irán no Palacio.

Para que preparar la estructura no se haga muy aburrido vamos a tunear algunos de los muebles que irán en el Palacio.

Estancias case rematadas.

Despois de colocar teitos, chans, molduras, rodapés, algunhas estancias xa están preparadas para amoblar.

Despues de colocar techos, suelos, molduras, rodapies, algunas estancias ya están preparadas para amueblar.

Carpintería do Palacio.

Preparando as molduras e rodapés para o Palacio. Cortar, axustar, pintar e colocar e mentres seca, facendo a escaleira das prantas superiores e novas molduras.

Preparando las molduras y rodapies para el Palacio. Cortar, ajustar, pintar y colocar y mientras seca, haciendo la escalera de las plantas superiores y nuevas molduras.