domingo, 27 de octubre de 2013

Algunhas das miñas bonecas

Como as minis van lentas, poño unhas fotos de algunhas das miñas bonecas.

Como las minis van lentas, pongo unas fotos de algunas de mis muñecas.
Traballando no palacio

A voltas co Palacio que vai moi lento, os teitos que fixen para duas estancias non quedaron mal, e estou a iniciarme na arcilla e no fimo con dous rosetóns para as lámparas dos teitos. Isto vai levar moito tempo.

A vueltas con el Palacio que va muy lento, los techos que hice para dos estancias no quedaron mal y estoy iniciándome en la arcilla y el fimo con dos rosetones para las lámparas de los techos. Esto va muy lento