domingo, 1 de diciembre de 2013

Cambios e máis cambios no palacio

Desfacendo o andado e comezando de novo, o palacio está a dar moitos rompedoiros de cabeza, agora decidín amplialo cunha nova estrutura que merquei e facer máis pisos. Polo pronto, voltar a electrificar, voltar a empapelar, adaptar novos espazos, novos chans... non sei cando rematarei pero, qué traballiño da!!

Deshaciendo y comenzando de nuevo, el palacio está dando muchos quebraderos de cabeza, ahora he decidido ampliarlo con una nueva estructura que he comprado y hacer mas pisos. Por lo pronto, volver a electrificar, volver a empapelar, adaptar nuevos espacios, nuevos suelos... no se cuando terminaré pero, ¿qué trabajo da!!domingo, 3 de noviembre de 2013

Pelo natural para a boneca

Tiña esta boneca desde fai tempo e decidín mudar o seu aspecto, antes tiña a cabeza co pelo pintado así que lle preparei unha peluca con pelo natural e facendo ganchillo e unhas flores secas un sombreiro moi lucido a xogo cunha sombrilla, Agora parece outra cousa.

Tenía esta muñeca desde hace tiempo y decidí cambiar su aspecto, antes tenía la cabeza con el pelo pintado así que le preparé una peluca con pelo natural y haciendo ganchillo y unas flores secas salió un sombrero muy lucido a juego con una sombrilla. Ahora parece otra cosa.Mesas preparadas para a cea

Preparamos as mesas das duas casas de bonecas para cear que vai moita chuvia fora!!

Preparamos las mesas de las dos casas de muñecas para cenar que llueve mucho afuera!!
domingo, 27 de octubre de 2013

Algunhas das miñas bonecas

Como as minis van lentas, poño unhas fotos de algunhas das miñas bonecas.

Como las minis van lentas, pongo unas fotos de algunas de mis muñecas.
Traballando no palacio

A voltas co Palacio que vai moi lento, os teitos que fixen para duas estancias non quedaron mal, e estou a iniciarme na arcilla e no fimo con dous rosetóns para as lámparas dos teitos. Isto vai levar moito tempo.

A vueltas con el Palacio que va muy lento, los techos que hice para dos estancias no quedaron mal y estoy iniciándome en la arcilla y el fimo con dos rosetones para las lámparas de los techos. Esto va muy lento


miércoles, 25 de septiembre de 2013

Escena 2 de bebé

Rematada tamén a escena 2 de bebé, outro estilo que non lle falta detalle.

Terminada también la escena 2 de bebé, otro estilo que no le falta detalle

Escena 1 bebe

Rematada a escena 1 de bebe co armario cheo e o vestido de paseo preparado.

Terminada la escena 1 de bebe con el armario lleno y el vestido de paseo preparado.
miércoles, 18 de septiembre de 2013

Escenas de bebe 2

Coa ilusión da primeira neta ultimamente só lle adico o pouco tempo que teño a facer novas minis de bebe, preparando outra escea moi diferente á anterior. Polo pronto un cambiador, unha cuna con colchón e roupa de cuna, unha cestiña cos accesorios de baño, e un vestido e chupete para a nena, irei completando pouco a pouco e aqui mostro os avances.

Con la ilusión de la primera nieta ultimamente solo le dedico el poco tiemmpo que tengo a hacer nuevas minis de bebe preparando otra escena muy diferente a la anterior. De momento un cambiador, una cuna con colchón y ropa de cuna, una cestita con los accesorios de baño y un vestido y chupete para la niña, iré completando poco a poco y aquí  muestro los avances.


Cesta cos accesorios de bañoCambiador coa cestas da roupa

 Vestido e babeiro
Chupete, a referencia dos alfileres indica o tamaño que ten, mini, miniCuna

Cuna con colchón sábanas, almofada e colcha co chupete encima.


A escena vai avanzando

lunes, 9 de septiembre de 2013

Escenas: Dormitorio de bebe 1

Aínda que este vran non lle adiquei moito tempo ás miniaturas nestes días estiven a preparar duas escenas en mini de bebe xa que pronto nacerá a miña primeira neta. As dúas escenas son de distintos estilos, xa rematei unha e o que máis me gustou son as lámparas que fixen cuns abalorios e imaxinación. Este é o resultado da primeira:

Aunque este verano no le dediqué mucho tiempo a las miniaturas, en estos días estuve preparando dos escenas en mini de bebe ya que pronto nacerá mi primera nieta, las dos escenas son de distintos estilos, ya terminé una y lo que mas me gustó son las lámparas que hice con unos abalorios e imaginación. Este es el resultado de la primera: