miércoles, 1 de abril de 2015

Chimenea para o comedor

Como o comedor do palacio tiña moito espazo e naquela época había moito fogar tiña que facerlle unha similar ás que xa tiña o meu palacete, cun pouco de maña aproveitei uns trozos de madeira e xa teño fogar no comedor

Como el comedor del palacio tenía mucho espacio y en aquella época había mucha chimenea tenía que hacerle una similar a las que ya tenía mi palacete, con un poco de maña /gracia aproveché unos trozos de madera y ya tengo chimenea el el comedor.


Un baño sXVIII

No sXVIII aínda non había auga corrente nas casas nin nos palacios, pero onde vivian os nobles sí se idearon uns "tronos" para a intimidade sin ter que sair fora das estancias do palacio. Intentei  recrear un deses asientos para o meu palacete, así a Dama terá onde acudir en caso de "necesidade",  pintado en tonos pastel a xogo co dormitorio e pequenos trazos de cor, con tapa que se levanta para poder baleirar o penico, tamén aproveitei para decorar un biombo e completar a escena da zona de aseo.

En el sXVIII no había agua corriente en las casas ni en los palacios, pero donde vivian los nobles si se idearon unos "tronos/asientos" para la intimidad sin tener que salir fuera de las estancias del palacio. He intentado recrear uno de esos asientos con el orinal para mi palacete, así la Dama tendrá donde ir en caso de "necesidad", pintado en tonos pastel a juego con el dormitorio y pequeños trazos de color, con tapa que se levanta para poder vaciar el orinal, también aproveché para decorar un biombo y completar la escena de la zona de aseo.


PASO A PASO
domingo, 14 de diciembre de 2014

Un lugar de descanso

Hoxe preparei este pequeno sofá de descanso para colocar nalgún rincón do palacete

Hoy preparé este pequeño sofá de descanso para colocar en algún rincón del palacete.


Salón dourado

Outra estancia do palacete case rematada, o salón dourado, xunto á entrada principal é o salón para recibir ás visitas oficiais.

Otra estancia del palacete casi terminada, el salón dorado, junto a la entrada principal es el salón para recibir a las visitas oficiales


viernes, 12 de diciembre de 2014

Reparación de bonecas

Estes días de ponte aproveitando para reparar unhas bonecas antigas, tiña as pezas orixinais de principios do século XX, corpos en coiro vello, cabezas e brazos de porcelana, cuns arranxos e paciencia teñen outro aspecto. O vestido gris é feito por min pero leva posto o refaixo interior orixinal, o vestido rosa da boneca pequena é aproveitado doutra que rompeu. Xa teñen vida.

Estos días de puente aprovechando para reparar unas muñecas antiguas, tenía las piezas originales de principios del s.XX, cuerpos en cuero viejo, cabezas y brazos de porcelana, con unos arreglos y paciencia tienen otro aspecto. El vestido gris está hecho por mi pero lleva puesto las camisas y faldones interiores originales, el vestido rosa de la muñeca pequeña es aprovechado de otra que rompió. Ya tienen otra vida.

O salón rosa

Salón rosa do palacete, cada estancia ten unha cor e unha finalidade, este sería o saloncito das damas. os detalles para a vitrina son todo un luxo, pezas en nacar, marfil e prata... colgar cortinas e alfombras e rematada outra estancia.

Salón rosa del palacete, cada estancia tiene un color y una finalidad, este sería el saloncito de las damas, los detalles para la vitrina son todo un lujo, piezas en nacar, marfil y plata... colgar cortinas y alfombras y terminada otra estancia.

O despacho bibioteca

Así está o despacho biblioteca do palacete, libros nas estanterías, cadros, só faltan as cortinas e a lámpara e xa está rematada esta estancia.

Así está el despacho/biblioteca del palacete, libros en las estanterías, cuadros, solo faltan las cortinas y la lámpara y ya está terminada esta estancia.
miércoles, 12 de noviembre de 2014

Cousiñas do Palacete

Un tempo parado pero o palacete vai avanzando, uns pequenos detalles para colocar nunha vitrina e os dormitorios principais case rematados.

Un tiempo parado pero el palacete va avanzando, unos pequeños detalles para colocar en una vitrina y los dormitorios principales casi terminados.Cama con colcha de terciopelo en varios tonos para o dormitorio do cabaleiro do palacete

Cama en tonos pastel para o dormitorio da dama do palaceteDormitorios principais, en tonos pastel para a dama e en marróns e granates para o cabaleiro

lunes, 8 de septiembre de 2014

Rematadas as escaleiras

Por fin din rematado as escaleiras, a entrada principal e as das plantas superiores, deron moito traballo e quedan aínda os teitos superiores pero xa é un respiro

Por fin he rematado las escaleras, la entrada principal y las de las plantas superiores, dieron mucho trabajo y queda todavía los techos superiores pero ya es un respiro.

O escritorio do señor do Palacete

A biblioteca/despacho do señor do Palacete vai collendo forma, as estanterías enchéndose de libros e o escritorio cos complementos.

La biblioteca/despacho del señor del Palacete va cogiendo forma, las estanterías llenándose de libros y el escritorio con complementos.